Styrelse, Dokumentarkiv
Närpes Kraft Cykelförening rf:s styrelse 2020

Ordförande Sekreterare Kassör
Riddar Harry
Åbacka Kristian
Riddar Agneta
Björneborgsv. 154 A
+358 500 663 763
Björneborgsvägen 154 A
65480   VIKBY
kristian.abacka@gmail.com
65480   VIKBY
+358 50 301 6634

+358 50 358 2463
 
agneta.riddar@netikka.fi
Styrelsemedlemmar    
Vikars Stig-Erik

 
Storm Niclas
   
Karlsson Kaj
   


 

 


Dokumentarkiv:

Föreningens stadgar           Reseräkning, kostnadsersättning       
Årsmötesprotokoll
  Cykelrundan, Ärevarv
 
                
     
    Arkiv: protokoll