Styrelse, Dokumentarkiv
Närpes Kraft Cykelförening rf:s styrelse 2017

Ordförande Sekreterare Kassör
Riddar Harry
Iivonen Ilkka
Riddar Agneta
Björneborgsv. 154 A
Lindvägen 5
Björneborgsvägen 154 A
65480   VIKBY
64200   NÄRPES
65480   VIKBY
+358 50 301 6634
+358 50 574 0150
+358 50 358 2463
  ilkka.iivonen@netti.fi
agneta.riddar@netikka.fi
Styrelsemedlemmar    
Vikars Stig-Erik
+358 50 522 5458
 
Åbacka Kristian
+358 500 663 763
 
Ingves Stig-Erik
+358 400 368 206
 
Sundfors Jonathan +358 44 219 9684  

 


Dokumentarkiv:

Föreningens stadgar           Reseräkning, kostnadsersättning       
Årsmötesprotokoll
  Cykelrundan, Ärevarv
 
                
     
    Arkiv: protokoll